Europa | Seven Worlds, One Planet
 
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)
(Advertentie)

BEVOLKING

 

Waar wonen de mensen? (steden-dorpen)

 

Hoe wonen de mensen?

 

Zijn de mensen arm of rijk? Hoe worden problemen opgelost?

 

Hoeveel mensen wonen er in het land?


Hoeveel mensen wonen er op 1 km²

 

Info: Wat is een vierkante km?


Welke bevolkingsgroepen wonen er in het land?

 
Welke taal of welke talen spreken de mensen?


Welke godsdienst of welke godsdiensten hebben de mensen?

 

Wat eten ze? (Bijzondere gerechten)

 

Wat kun je vertellen over de kunst?

 

BESTAANSBRONNEN


Welke delfstoffen heeft het land en op welke plaatsen worden ze gewonnen?


Welke energiebronnen gebruikt het land?
o aardolie
o aardgas
o steenkool
o kernenergie
o waterkracht
o windkracht
o zonne-energie


Noem de belangrijkste industriegebieden of industriesteden en schrijf erbij wat
er gemaakt wordt.

 

Clip: Hoe wordt staal gemaakt?

Clip: Massaproductie

Clip: Zo wordt een cd gemaakt


Hoe is het bodemgebruik van het land?
o landbouw
o veeteelt (van koe naar koelkast)
o tuinbouw (spruitjes)
o bosbouw


Doen de mensen aan visvangst?

 

Clip: visafslag


Is er toerisme in het land?
o In welke streken?
o Welk soort toerisme?

Wat voert het land uit? (Export)


Wat voert het land in? (Import)