Europa | Seven Worlds, One Planet
 
(Advertentie)
(Advertentie)
1. Europa heeft op verschillende plekken gelegen

Een werelddeel (continent) is in de loop van duizenden jaren gevormd. Vele krachten hebben een werelddeel gevormd zoals het nu is.

 

Kijk op de tijdlijn van de evolutie waar het werelddeel Europa in de verschillende tijdvakken heeft gelegen.

2. Krachten hebben invloed op het landschap

De enorme krachten in het verleden hebben invloed op een werelddeel en op een land. Door de krachten zijn bergen en dalen ontstaan. Denk maar eens aan de ijstijden maar ook de platen (tektoniek) onder de aardkorst.

 

Op Spotzi kun je verschillende kaarten bekijken (Engels).

Bekijk de kaarten die met het landschap te maken hebben.

(Advertentie)
Spotzi (Engels): Kies Geology and Biology>Kies Ecosystems

Landschappen bestaan uit grond.

Het materiaal waaruit de bodem bestaat:

 • zand
 • klei
 • leem
 • löss
 • veen
 • grind
 • hard gesteente (van verschillende samenstelling).

 

Grondsoorten bestaan uit afzettingen door:

 •  zee
 •  rivieren
 •  (land-)ijs
 •  wind
 • veenvorming/verlanding

 

(Advertentie)
4. Landschappen gevormd door de natuur en de mens

Landschappen door de natuur gevormd:

 • een rivierenlandschap
 • een hooggebergtelandschap.

 

Bij een landschap let je op de volgende onderdelen:

 • reliëf (hoog-laag)
 • begroeiing (flora: planten)
 • dieren (fauna)
 • gebruik door mensen

 

Mensen die in een bepaald gebied wonen, maken gebruik van de rijkdom van de natuur.

Denk maar eens aan de (delfstoffen) in de bodem.

 

De mens is afhankelijk van de plek waar hij/zij woont.

 

Onderzoek daarom altijd eerst het landschap voordat je verder gaat met de andere onderdelen.

 

Gebruik daarvoor de kaarten in de atlas of van Spotzi. Lees de legenda en trek conclusies voor het land wat je gaat onderzoeken.

 

Voorbeeld

Wil een boer graan verbouwen dan moet de grond geschikt zijn voor akkerbouw.

(Advertentie)
(Advertentie)

 

Landschappen zijn afhankelijk van de grondsoort:

 

 • Waddenzee (zeekleilandschap in ontwikkeling)
 • zeekleipolders (zeeklei)
 • rivierenlandschap (rivierklei)
 • stuwwallen (keileem)
 • dekzand- en lösslandschap (zand, löss)
 • veenpolders en veenkoloniën (veen)

 

(Advertentie)

Voordat je een Europees land gaat onderzoeken moet je eerst weten hoe Nederland opgebouwd is.

Gebruik daarvoor Yurls Nederland.

Kijk bij de provincies bij 'Natuur'.